For børneskytter:
For børneskytter er det også en god ide at være i god form. Som børneskytte gælder det også om at få varmet op, både psykisk og fysisk. Hvis børneskytter skal helt til tops, resultat mæssigt, er det vigtigt at de "små" ting som fysisk og mentalt opvarmning/forberedelse er på plads.

Skydestilling 15m. Der er to muligheder. den første står man med siden til og benene parallel med skudretningen. Anden mulighed er at man kan stå med fronten til og benene vinkel ret på skudretningen. Skyde stilling er dog individuel og skal passes til efter skytten og ikke omvendt.

Det er en god ide at forsøge at komme så langt ind over bordet som muligt for at så meget støtte på overkroppen som muligt. Det er en god ide at lade skytten træne mange skud for øge koncentrationen.

Træning af aftræk.
Træning af aftræk kan gøres på flere måder. Det er altid en godt at bruge "tørtræning" her trænes uden ammunition, men det er vigtigt at skytten er meget seriøs under træningen.
For at gøre træningen mere meningsfuld kan man ligge en skive ved siden af skytten og bede skytten om at sætte et tomt hylster, der hvor skudt, i følge skytten, skulle sidde.

Træning af aftræk kan også sagtens gøres med luft riffel da der her stort set ingen rekyl er.
Hvis skytten bevæger sig når skuddet falder er det et tydeligt tegn på at skytten "rykker" skuddet af.

Træning af sigte.
Sigtet deles op i tre områder: "før skuddet", "under skuddet" og "efter skuddet".

Først og fremmest er det vigtigt at sigtemidlet er placeret rigtigt i forhold til skytten. Det gøres ved at løsne det bagerste sigte og flytte det frem og tilbage indtil man har fundet det sted hvor skytten ser skiven bedst.
Det er også vigtigt at ringkornet passer til skytten. Skytten skal kunne have pletten mindst halvanden gang og gerne to. Kan dog ikke anbefale at man kommer under 3,7 på nogen DDS-skiver.

"Før skuddet", er fra skytten begynder at kigge gennem sigtet og til skuddet går. Dette må maks. tage 7 sekunder. Det skyldes at det er den tid øjet kan følge med til at se de små vibrationer. Hvis denne tid overskrides vil det se ud som om riffelen står stille, men det gør den ikke. Her er det nødvendigt at bruge et stopur.
Hvis skytten ikke kan få skuddet af sted, kan man med fordel bede skytten om at flytte øjnene væk fra sigtet og fokuser på noget andet, fx. en skive på bordet, inden øjnene igen flyttes tilbage på sigtet.
Her efter bør skuddet komme senest efter 3-4 sekunder.

"Hurtig skydning", er også en god måde at undgå at sigtet bliver for langt. her skal skytten kunne skyde 20 skud på under 5 minutter. Skydes alle 20 skud på en skive, bør man forsøge at presse skytten under 2 minutter. Ved hurtig skydning er det vigtigt at det er sigtet der bliver hurtigt, og ikke tiden til at lade.

"Under skuddet", er selve skudøjeblikket. I selve skudøjeblikket et det vigtigt at skytten ikke ændre ansigtstræk eller blinker med øjnene. Hvis skytten gør dette er det et tegn på "bevist aftræk". Bevist aftræk er ikke farligt, men det kan meget nemt blive til en aftræksfejl da der ikke er langt fra et bevist aftræk til at rykke aftrækket af. For at rette denne fejl er det vigtigt, hele tiden at påminde skytten, vigtigheden af at klemme aftrækket af.

"Efter skuddet", også kaldet eftersigte. Eftersigte er fra skuddet går til hovedet flyttes fra riffelen.
Et korrekt eftersigte bør tage et par sekunder fra skuddet er afgivet. Eftersigte er vigtigt for at bibeholde skuddets retning. En dygtig skytte kan også analysere skuddet ud fra riffelens opførsel under eftersigtet.
Dette trænes effektivt ved at lade skytten placere et hylster på en skive der hvor skuddet bør sidde, inden skiven trækkes ind.

Hvis skytten placere hylsteret modsat skuddet faktiske placering er det et tegn på at skuddet er rykket af, det kan dog også værre tegn på for "lang sigte tid", her vil retningen dog oftest være nogenlunde korrekt.
En sigte fejl vil typisk vise sig i form af et skud skytten ikke kan melde og typisk vil det sidde til en af siderne. Hvis der er mere en en sigte fejl vil de sidde samme sted på skiven. Dette skyldes som oftest at kindpuden ikke er passet til, og skytten vil derfor se gennem sigtemidlet på forskellig måde.

Alt dette kan trænes med tørtræning. Fordelen ved tørtræning er at skytten ikke bruger energi, på at hold styr på resultatet under vejs i skydningen. Træning med skarp ammunition kræver meget af træneren. Hvis der trænes aftræk og aftrækket er udført perfekt, men skuddet ikke sidder hvor skytten forventede, kræver det meget af træneren af få skytten til at fokuser på det positive i aftrækket i stedet for det negative i skuddets placering. Dette distraktions moment fjernes ved tørtræning og skytten kan derfor fokuser 110% på det tekniske i træningen.